Informasjon NM gateritt og elite fellesstart

Basert på en helhetsvurdering i samråd med kommuneoverlegen og NCF, og med bakgrunn i smittesituasjonen i Kristiansand, kan NM fellesstart elite kvinner og menn søndag 20. juni gjennomføres.

Vi har samtidig tatt en beslutning om at NM gateritt fredag 18. juni avlyses.

Et gateritt gjennomføres i en kompakt løype, og samler deltakere og publikum på et lite område.
Vår vurdering er at vi som arrangør ikke kan etterleve de kravene som ligger til publikumsbegrensinger, og dermed vil kunne utsette deltakere, funksjoner og publikum for økt risiko for smitte

NCF vil komme tilbake med mer informasjon angående NM gateritt 2021 på et senere tidspunkt.